فروش ویژه سپر جلو و عقب فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان
bethemestore2-header-icon4
فروش ویژه سپر جلو و عقب خودرو های برند فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان

فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30

فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30

فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30 برای تمیز کردن روغن موتور مورد استفاده قرار می گیرد. روغن موتور میان اجزاء موتور جریان پیدا می کند و سایش میان اجزاء موتور را کاهش می دهد و تا حدودی مانع بالا رفتن دمای داخلی خودرو می شود. روغن موتور در حین این عملیات، آلودگی ها و ذرات گرد و غبار و یا رسوباتی که بر اثر اصطکاک قطعات موتور ایجاد شده در خود معلق ساخته و از موتور خارج می نماید. این ذرات و آلودگی ها به کمک فیلتر روغن خارج می گردند. فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30 موجب صاف شدن روغن موتور می گردد.

فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30

فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30 برای تمیز کردن روغن موتور مورد استفاده قرار می گیرد. روغن موتور میان اجزاء موتور جریان پیدا می کند و سایش میان اجزاء موتور را کاهش می دهد و تا حدودی مانع بالا رفتن دمای داخلی خودرو می شود. روغن موتور در حین این عملیات، آلودگی ها و ذرات گرد و غبار و یا رسوباتی که بر اثر اصطکاک قطعات موتور ایجاد شده در خود معلق ساخته و از موتور خارج می نماید. این ذرات و آلودگی ها به کمک فیلتر روغن خارج می گردند. فیلتر روغن فاو بسترن BESTURN B30 موجب صاف شدن روغن موتور می گردد.