فروش ویژه سپر جلو و عقب فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان
bethemestore2-header-icon4
فروش ویژه سپر جلو و عقب خودرو های برند فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان

دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO

دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO

دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO برای نصب و نگهداری موتور خودرو در محل خود به کار می رود و موتور را به شاسی خودرو متصل می کند. دسته موتور موجب تثبیت موتور در موقعیت خود می گردد و از حرکت کردن و ارتعاش آن جلوگیری می نماید. موتور خودرو به دلیل احتراق های داخلی و به دلیل شتاب خودرو در حین حرکت، پیوسته در معرض تکان ها و ضربه هایی است که سبب آسیب دیدن آن می گردد. دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO با ایجاد یک اتصال نیرومند از حرکت کردن موتور خودرو جلوگیری می نماید.

دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO

دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO برای نصب و نگهداری موتور خودرو در محل خود به کار می رود و موتور را به شاسی خودرو متصل می کند. دسته موتور موجب تثبیت موتور در موقعیت خود می گردد و از حرکت کردن و ارتعاش آن جلوگیری می نماید. موتور خودرو به دلیل احتراق های داخلی و به دلیل شتاب خودرو در حین حرکت، پیوسته در معرض تکان ها و ضربه هایی است که سبب آسیب دیدن آن می گردد. دسته موتور چپ فونیکس FOWNIX TIGGO 8 PRO با ایجاد یک اتصال نیرومند از حرکت کردن موتور خودرو جلوگیری می نماید.