فروش ویژه سپر جلو و عقب فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان
bethemestore2-header-icon4
فروش ویژه سپر جلو و عقب خودرو های برند فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان

سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY

سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY

سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY یکی از اجزاء محافظتی خودرو است که از بدنه خودرو در برابر ضربه ها و برخوردها در هنگام حوادث و سوانح رانندگی محافظت می کند. سپر عقب به وسیله قطعاتی به نام براکت به بدنه خودرو متصل می شود و به کمک یک قطعه دیگر که دیاق سپر عقب نام دارد، تقویت می شود و بر استحکام آن افزوده می شود. سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY بخشی از هویت بصری خودرو را نیز می سازد و در نمای خودرو از زاویه عقب نقش دارد. این قطعه از شدت برخوردها می کاهد و آن را با بدنه خود مهار می نماید.

سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY

سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY یکی از اجزاء محافظتی خودرو است که از بدنه خودرو در برابر ضربه ها و برخوردها در هنگام حوادث و سوانح رانندگی محافظت می کند. سپر عقب به وسیله قطعاتی به نام براکت به بدنه خودرو متصل می شود و به کمک یک قطعه دیگر که دیاق سپر عقب نام دارد، تقویت می شود و بر استحکام آن افزوده می شود. سپر عقب فیدلیتی PRIME FIDELITY بخشی از هویت بصری خودرو را نیز می سازد و در نمای خودرو از زاویه عقب نقش دارد. این قطعه از شدت برخوردها می کاهد و آن را با بدنه خود مهار می نماید.