فروش ویژه سپر جلو و عقب فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان
bethemestore2-header-icon4
فروش ویژه سپر جلو و عقب خودرو های برند فونیکس با 5% تخفیف مازاد
پخش تمامی چراغ ها و راهنما ها برای کلیه خودرو ها
قطعات بدنه و موتوری ام وی ام و لیفان

کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY

کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY

کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY در مجاورت چرخ عقب راست خودرو نصب می شود و برای کنترل نیروها و ضربه هایی که از سوی زمین و در هنگام عبور از پستی و بلندی ها و دست اندازها، به خودرو وارد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. کمک فنر به کمک خاصیت ارتجاعی فنر از شدت برخوردها و ضربه ها می کاهد و مانع اصابت ضربه ها به سرنشینان خودرو می شود. کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY برای محافظت از قطعات داخلی خودرو ضروری است. حرکت پرشتاب بر روی زمین های ناهموار می تواند سبب آسیب دیدن کمک فنر شود.

کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY

کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY در مجاورت چرخ عقب راست خودرو نصب می شود و برای کنترل نیروها و ضربه هایی که از سوی زمین و در هنگام عبور از پستی و بلندی ها و دست اندازها، به خودرو وارد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. کمک فنر به کمک خاصیت ارتجاعی فنر از شدت برخوردها و ضربه ها می کاهد و مانع اصابت ضربه ها به سرنشینان خودرو می شود. کمک فنر عقب راست فیدلیتی PRIME FIDELITY برای محافظت از قطعات داخلی خودرو ضروری است. حرکت پرشتاب بر روی زمین های ناهموار می تواند سبب آسیب دیدن کمک فنر شود.